O MNIE

Logopedia jest moją pasją i wykonywanym zawodem.

Agnieszka Podlasiak
Ukończyłam specjalizację z Neurologopedii. Jestem członkiem Polskiego Związku Logopedów oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Przeprowadzam badania i prowadzę terapię w zakresie zaburzeń mowy dzieci i młodzieży jak również osób dorosłych, oraz prowadzę terapię logopedyczną. Doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie zdobywałam w Klinice w Katowicach – Ligocie, w Szpitalu Św. Barbary w Sosnowcu na oddzielne neurologii oraz pod okiem takich specjalistów jak: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, dr M. Bitniok (neurologopeda) , dr I. Michalak- Widera (diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna), dr E. Stecko (wczesna interwencja logopedyczna), dr M.Chęciek (balbutologopeda), dr G.Gunia (Surdologopeda). Jestem również Pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Nieustannie - z racji zainteresowań i chęci podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych - biorę czynny udział w konferencjach, seminariach, warsztatach z zakresu logopedii, neurologopedii i pedagogiki. Ze względów oczywistych nie wypiszę w tym miejscu wszystkich moich tego typu przedsięwzięć, gdyby jednak kogoś z Państwa to zainteresowało, ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail lub osobiście (zakładka kontakt).