ARTYKULACJA

Jakie mogą być konsekwencje nieprawidłowej artykulacji?

Codzienna praca z dziećmi umożliwia mi obserwację nie tylko samych dzieci i ich ogólnego rozwoju, ale także rozwoju mowy. Z roku na rok rośnie liczba dzieci u których występują problemy z prawidłową artykulacją. Wielu rodziców (nadal) uważa, że dziecko z „tego wyrośnie”. Nie zdając sobie sprawy jakie poważne konsekwencje niesie za sobą nieprawidłowa artykulacja, która wiąże się nie tylko z nieprawidłową realizacją głosek ale także z trudnościami w odbiorze mowy przez środowisko. Dzieci te spotykają się z sytuacją braku lub niewłaściwego zrozumienia , proces porozumiewania staje się mało skuteczny, niesatysfakcjonujący, co prowadzić może do zaprzestania w dążeniu do komunikacji.

Taka sytuacja nie sprzyja rozwojowi mowy dziecka, z nią wiąże się przede wszystkim ograniczenie w zaspakajaniu podstawowych potrzeb takich jak: poczucie bezpieczeństwa, aprobata, zdobywania doświadczeń, itp…

Badania wskazują, że to zaburzenia mowy wpływają szczególnie negatywnie na ocenę dziecka. Wadliwa artykulacja ma też odzwierciedlenie w późniejszym okresie życia dziecka, przejawiając się w nauce czytania i pisania. Dlatego też, bardzo ważna jest współpraca na płaszczyźnie rodzic - nauczyciel - logopeda.

Kluczowym dla rozwiązania problemu jest uzmysłowienie sobie konsekwencji jakie niosą zaburzenia artykulacji. Zatem ważne jest aby rodzice dostrzegli jak najszybciej problem i zgłosili się z dzieckiem do specjalisty. Poprzez terapię logopedyczną osiąga się nie tylko usuwanie nieprawidłowej artykulacji, co ma wpływ na lepszy kontakt dziecka z otoczeniem ale również – pośrednio - na poprawę czytania i pisania.