JĄKANIE U DZIECI

Jąkanie (balbuties) to zaburzenie płynności mowy (najprościej rzecz ujmując).

U dzieci najczęściej mamy do czynienia z niepłynnością mowy występującą między 2-5 roku życia w okresie kształtowania się mowy i jest ona uznawana za niepłynność rozwojową nazywaną również jąkaniem rozwojowym.
Jąkanie rozwojowe u dzieci jest następstwem szybkiego rozwoju , wzbogacenie słownika , szybkiego rozwoju myślenia . Dysproporcja między tym, co dziecko rozumie i chce powiedzieć, a tym co może wypowiedzieć nie zawsze idzie w parze. Narządy artykulacyjne u niektórych dzieci nie są tak sprawne i dlatego dziecko nie potrafi wypowiedzieć wszystkiego co pomyśli głowa , co stanowi duże utrudnienie i jest źródłem napięć, które zaburzają jego mowę a tym samym przyczyną jąkania.
Rozwojowa niepłynność mówienia przechodzi dość często w jąkanie wczesnodziecięce zwane też jąkaniem fizjologicznym. Do jąkania wczesnodziecięcego dochodzi najczęściej na skutek presji rodziców, którzy nieustanne poprawiają wypowiedź dziecka lub też poganiają dziecko.
Aby uniknąć takich sytuacji należy pamiętać:

  1. Nie czekaj zbyt długo z wizytą u specjalisty.
  2. Nie czekaj aż dziecko z „tego wyrośnie”.
  3. Nie zmuszaj dziecka do mówienia ale zachęcaj go do rozmowy.
  4. Podczas wypowiedzi dziecka nie poganiaj go, nie zmuszaj do rozmowy ani do prezentowania swoich umiejętności na forum publicznym.
  5. Postaraj sam zwolnić tempo mowy, pamiętając o tym, ze dziecko naśladuje Was.
  6. Zadbaj o dobry kontakt emocjonalny Twojego dziecka.

Pamiętajmy również, że jąkanie rozwojowe a jąkanie wczesnodziecięce trudno rozróżnić. Przedłużający się stan jąkania może prowadzić do jąkania. Dlatego bardzo ważna jest wczesna konsultacja logopedyczna.