509 571 217
ul. Łony 11
44-200 Rybnik

PRZYJEMNA TERAPIA

W trosce o moich Pacjentów i ich stałe zadowolenie z oferowanych przeze mnie usług Gabinet Logopedyczny od kwietnia 2008 roku dysponuje nowoczesnym sprzętem, który w sposób znaczący podnosi skuteczność prowadzonych terapii.

Specjalistyczne i unikalne w skali kraju oprogramowanie wspomagające pracę logopedy z pacjentem jest już teraz dostępne w Rybniku!

przyjemna terapia

Terapia logopedyczna musi spełniać określone kryteria, wśród których ważnym jest systematyczność, ciągłość, motywacja. Efekty zależą od kwalifikacji prowadzącego logopedy, przyjętej metodologii leczenia, ale również od samego pacjenta. Właściwie powzięta i prowadzona terapia często decyduje o determinacji pacjenta do osiągania wyznaczonego celu.

Sposoby tradycyjnie prowadzonej terapii oznaczają w praktyce długie i żmudne ćwiczenia usprawniające narządy mowy, często z użyciem dziwnie wyglądających (przestarzałych technologicznie) urządzeń. Tak realizowana terapia z czasem staje się nużąca (nawet dla Pacjentów dorosłych) i bywa, że demotywuje, a nawet zniechęca do dalszych ćwiczeń. Przecież nie musi tak być!

Obecnie dzięki rozwojowi nauki i wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych usuwanie wad i dysfunkcji mowy może być PRZYJEMNE!

Dodatkową korzyścią jest większe zaangażowanie oraz stałe wzmacnianie motywacji pacjenta do pracy nad sobą i jego determinacja w dążeniu do celu, co niewątpliwie wpływa na skrócenie czasu leczenia.