509 571 217
ul. Łony 11
44-200 Rybnik

UNICEF

United Nations International Children’s Emergency Fund, od 1953 – United Nations Children’s Fund, polska nazwa – Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom.
Organizacja jest częścią systemu ONZ. Powstała z inicjatywy Polaka dr. Ludwika Reichmana 13 grudnia 1946 w wyniku uchwały Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Głównym celem UNICEF jest pomoc dzieciom w zakresie wyżywienia, ochrony zdrowia, praca na rzecz ich dobra oraz rozwijanie oświaty. Zakres działania organizacji jest globalny.